หน้าหลัก| ไบออสไลฟ์ แฟรนไชส์ | สั่งซื้อ | ชำระเงิน | ติดต่อเรา

“ใยอาหารธรรมชาติ ลดคลอเรสเตอรอล 100%

มาตราฐานแพทย์อเมริกา ไม่มีผลข้างเคียง ”

Bios life ลดคอเรสเตอรอล เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด โรคหัวใจ น้ำตาลในเลือด ไม่มีผลข้างเคียง การบริโภคใยอาหารยังช่วยป้องกันมะเร็ง

Bios life เหมาะกับใครบ้าง

ผู้ที่มีระดับคลอเรสเตอรอลสูง
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยเส้นเลือดตืบตัน
ผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพและหลอดเลือด
ผู้ที่ได้รับใยอาหารไม่เพียงพอ ป้องกันมะเร็งลำไส้

รู้จักคอเลสเตอรอล (Cholesterol)

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) คือ ไขมันที่อยู่ตามส่วน ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์
เป็นสิ่งจำเป็นช่วยให้ร่างกายทำงานได้ แต่ถ้ามีมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดปัญหากับระบบหัวใจ
และหลอดเลือดได้เป็นทั้งสาร สเตอรอยด์(steroid) ลิพิด(lipid) และ แอลกอฮอล์ พบใน
ผนังเซลล์ของทุกเนื้อเยื้อในร่างกายและถูกขนส่งในกระแสเลือดของสัตว์ คอเลสเตอรอลส่วน
ใหญ่ไม่ได้มากับอาหารแต่จะถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในร่างกาย จะสะสมอยู่มากในเนื้อเยื้อของ
อวัยวะที่สร้างมันขึ้นมาเช่น ตับ ไขสันหลัง สมอง และ ผนังหลอดเลือดแดง เป็นสาเหตุทำให้
เกิดโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด และภาวะ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง

คอเลสเตอรอลคือ การทำงานของคอเลสเตอรอล LDL และ HDL

คอเลสเตอรอลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด

1.LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี มีคอเลสเตอรอลประมาณร้อยละ 60-70 เป็นตัวนำคอเลสเตอรอลไปทั่วร่างกาย รวมทั้งไปที่กล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดเลือดแดง ดั้งนั้นหากมีมากไปก็จะไปสะสมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแดง นำไปสู่การตีบตันของหลอดเลือด อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ

2.HDL หรือคอเลสเตอรอลที่ดี มีคอเลสเตอรอลประมาณร้อยละ 20-30 เป็นตัวที่นำคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อกลับไปสู่ตับ ซึ่งไปรีไซเคิลและถูกกำจัดออกไป หากมี HDL มากก็จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอล ในเลือดลดลง และช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้

คอเลสเตอรอลฆาตกรเงียบ

คอเลสเตอรอลสาเหตุของโรคและภัยอันตรายต่างๆเหล่านี้

โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเส้นเลือด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเส้นเลือดตืบตัน
โรคอ้วน
โรคอัมพฤต
โรคอัมพาต

คอเลสเตอรอลฆาตกรอันดับ 1 ต้นเหตุการตายยอดฮิตของคนไทยและคนทั่วโลก

คอเลสเตอรอลไขมันในเลือดที่ทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดเมื่อมีอาการตีบก็ทำให้เกิดอาการ
สูบฉีด เลือดยาก หัวใจทำงานหนักทำให้เกิดโรคหัวใจ สูบฉีดมากทำให้เกิดวามดัน และ โรคต่างๆ
มากมาย เมื่อเกิดอาการอุดตันมากๆเป็นเวลานาน ก็ทำให้เส้นเลือดตัน ถ้าตันในเส้นที่สำคัญ เช่น
หัวใจ หรือ สมอง ซึ่งร่างกายไม่ส่งสัญญาณในการเตือนเราล่วงหน้า
หลายๆคนตื่นมาตอนเช้า
ก็ไม่สามารถขยับ ร่างกาย เป็น อัมพฤต อัมพาต ไปซีกหนึ่งไปเลย เพราะ เส้นเลือดแตกในเส้น
ที่สำคัญ อย่างถ้าตีบใน เส้นเลือดหัวใจ ก็ต้องทำ บอลลูน หรือ Bypass ต้องตรวจฉีดสีหลอด
เลือดหัวใจ ราคาในรพ. เอกชนปัจจุบัน เฉลี่ยประมาณ 300,000-500,000 บาท และ ถ้ายังไม่รับ การแก้ไขก็สามารถตันในเส้นอื่นๆเพิ่มได้อีก จะดีกว่าไหมที่เราป้องกัน รักษาตัวเองให้แข็งแรง ไม่ให้ป่วย เสี่ยงในโรคร้ายแรง และ ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก

*** ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วย โรคหัวใจ, คลอเรสเตอรอล , ความดัน, เบาหวาน  เป็นสาเหตุการตายอันดับแรกๆ ของคนไทย เฉลี่ยแล้วสูงถึง 163 คนต่อวันเลยทีเดียว ***

*** คนอเมริกา ตายด้วยโรคหัวใจ 33 วินาทีต่อวัน ***

High Cholesterol and Blocked Blood Vessels
ระดับคอเลสเตอรอลแล้วไปอุดตันเส้นเลือดเส้นสำคัญอย่างหัวใจและสมองได้อย่างไร?

จากการสำรวจในปี ค.ศ. 1985 พบคนไทยมีคอเลสเตอรอลสูงถึง 34.1% และในปี ค.ศ. 1997 พบเพิ่มสูงขึ้นถึง 51% ล่าสุดในปี 2006 พบคนไทยมีคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงถึง 80%

50% ของคนไทยมี คอเลสเตอรอล มากกว่า 200 (เกิดค่่ามาตราฐาน)

คอเลสเตอรอล ไม่ควรเกิน 200

ไตกีซาไรด์ ไม่ควรเกิน 150

LDL ควรต่ำ่กว่า 100

HDL (ชาย) ควรมากกว่า่ 45 มิลลิกรัม

HDL (หญิง) ควรมากกว่า 55 มิลลิกรัม

- ถ้าเราสามารถลด LDL (คลอเลสเตอรอล เลว) ลง 1% เราจะลดอัตราการตายลงได้ 2%

- ถ้าเราสามารถเพิ่ม HDL (คลอเรสเตอรอล ดี) ได้ 1% เราจะลดอัตราการตายได้ 3%

สแตติน Statins

ยากลุ่ม Statins เป็นยาลดคอเลสเตอรอลและไขมันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและ รักษาโรคหัวใจ แต่ผู้ใช้ยาสเตตินมีความเสี่ยงต่อการทำงานผิดปรกติของตับ เกิดไตวายเฉียบพลันและเป็นต้อหิน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสุขภาพหัวใจ สำคัญกว่าอย่างอื่น

กล้ามเนื้อพิการ
ไตวายเฉียบพลัน
ตับพิการ
โรคต้อหิน
การอักเสบ
โรควิกลจริตที่มีจิตเสื่อม
เนื้องอก

***การรักษายาสเตติน ...20 ปีที่ผ่านมา การมุ่งไปที่การลดไขมันตัวเลวอย่างเดียว อาจไม่พอ แต่เปลี่ยนไปรักษาโดยการ เพิ่มไขมันตัวดี แต่ตายมากกว่าเดิม ***

ยากลุ่มสเตติน เป็นยาลดคอเลสเตอรอล มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวาย ขณะเดียวกันยาเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น กล้ามเนื้อผิดปรกติ การศึกษาครั้งใหม่ในคนกว่า 2 ล้านคนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002-2008 พบอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นอีกหลายประการ ได้แก่ และมียา 2 ชนิดที่อาการเหล่านี้ขึ้นกับขนาดการใช้ Dr. Julia Hippisley-Cox หัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม รายงาน

ผู้วิจัยพบว่าใน สตรีที่มีความเสี่ยงสูง 10,000 รายที่ได้รับยาสเตตินจะมีการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลง 217 ราย และเป็นมะเร็งหลอดอาหารลดลง 8 ราย

ในขณะที่ผู้ใช้ยาสเตติน 10,000 คนนี้เกิดตับพิการ 740 ราย
23 รายเกิดไตวายเฉียบพลัน
307 รายมีปัญหาต้อกระจกตา
39 รายมีกล้ามเนื้อพิการ

ส่วนในผู้ชายก็ได้ผลคล้ายกันเว้นแต่ว่ามีกล้ามเนื้อพิการมากกว่าสตรี

"When you get the same results with a natural product as you can with a statin medication it's just tremendous." - Dr. Steven Ferguson

"เมื่อคุณได้ผลลัพท์จากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้เหมือนกันกับยาสเตติน มันก็สุดยอดมากๆเลย" - ดร.สเตเฟ่น เฟอร์กูสัน

 

Bios Life Complete ...ฮีโร่ที่ช่วยเราจากภัยคอเลสเตอรอล

สารอาหารธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียว

- ใยอาหารจากธรรมชาติ 100%

- ลดคลอเรสเตอรอล 100%

- มาตราฐานแพทย์อเมริกา

- ไม่มีผลข้างเคียง ตับไต ไม่พัง

ส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีคุณค่า

ในการช่วยรักษาระดับโคเลสเตอรอลในร่างกายให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย กลไกของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารผสมวิตามิน และเกลือแร่

  1.Fiber ใยอาหาร ลดการดูดซึมกรดน้ำดีกลับที่ลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา The American Heart Association แนะนำให้รับประทานใยอาหาร 25 - 30 กรัมต่อวัน จากการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยคนทั่วไปรับประทานใยอาหารน้อยกว่า 11 กรัมต่อวัน อาหารประเภทไขมันที่เรารับประทานเข้าไป จะถูกน้ำย่อยและกรดน้ำดีในทางเดินอาหารย่อย และถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่อไป ใยอาหารออกฤทธิ์โดยการสร้างเจลซึ่งมีคุณสมบัติจับกรดน้ำดีในทางเดินอาหาร ทำให้กรดน้ำดีเหล่านั้นไม่สามารถถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดที่ลำไส้ใหญได้ และถูกขับออกมากับอุจจาระในที่สุด
     
  2.Phytosterols ไฟโตสเตอรอล ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลในอาหารที่เรารับ
ประทานเข้าไป จะช่วยรักษาระดับโคเลสเตอรอลในร่างกายและส่งเสริมระบบภูมิ
คุ้มกัน เป็นสารสเตอรอลที่พบในพืช และสามารถพบได้ปริมาณเล็กน้อยในร่างกาย
เนื่องจากไฟโตสเตอรอลดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยมาก ไฟโตสเตอรอลทำหน้าที่
ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลในอาหารไม่ให้เข้าสู่ กระแสเลือด โดยยับยั้งกระบวน
การรนำส่งโคเลสเตอรอลในทางเดินอาหาร ทำให้โคเลสเตอรอลในอาหารที่เรารับ
ประทานเข้าไปไม่สามารถถูกดูดซึมและถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระในที่สุด
     
  3.Pollcosanol โพลิโคซานอล ช่วยลดการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลที่ตับ ตับของเราทำหน้าที่สังเคราะห์โคเลสเตอรอลโดยอาศัยการทำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase ในตับ ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้สามารถถูกยับยั้ง ด้วยยาลดไขมันกลุ่ม สตาติน โพลิโคซานอล คือ สารสกัดจากอ้อยที่มีคุณสมบัติสามารถยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ได้เ่ช่นกัน
     
  4.Chrysanthemum สารสกัดจากดอกเก๊กฮวยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มมานานนับศตวรรษในประเทศจีน ช่วยกระตุ้นการทำงานในเอมไซม์ในร่างกายในการเร่งการสลายโคเลสเตอรอล จะช่วยทำความสะอาดและเพิ่มสุขภาพที่ดีโดยรวมให้แก่ร่างกาย

 

Bios life ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารผสมวิตามินและเกลือแร่

- จากการศึกษาทางคลีนิกพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารผสมวิตามินและเกลือแร่ มีประสิทธิภาพในการลดระดับ LDL หรือ คอเลสเตอรอลที่ทำให้เกิดโรคได้เฉลี่ยถึง 31% ในผู้ป่วยบางรายมีรายงานว่าระดับ LDL ลดลงได้ถึง 52% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษานี้กว่า 20% มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สิ่งที่ทำให้คณะผู้ทำการวิจัยรู้สึกประหลาดใจก็คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารผสมวิตามิน และเกลือแร่ ช่วยทำให้ HDL หรือ คอเลสเตอรอลดีในผู้ป่วยเพิ่มระดับขึ้นได้เฉลี่ยถึง 29%

- ในขณะที่คนที่ระดับไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับ HDL เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25% การศึกษาในผู้ป่วยบางราย พบว่า HDL เพิ่มขึ้นได้ถึง 52%

- การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารผสมวิตามินและเกลือแร่ ควรรับประทานก่อนมื้ออาหาร 5-10 นาที และ ผลในการลดระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หากมีการควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารผสมวิตามินและเกลือแร่ ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่า หากใช้ควบคู่กับยาลดไขมันกลุ่มสเตติน จะเสริมประสิทธิภาพของยาในการลดระดับไขมันให้ลดลงได้อีกถึง 20% ซึ่งโดยปกติการใช้ยาลดไขมันเดี่ยวๆจะมีประสิทธิภาพจำกัดในการลดระดับไขมันในเลือด

Bios life สามารถลดระดับ LDL และ เพิ่มระดับ HDL

Bioslife ได้ผ่านการพิสูจน์ทางการแล้วว่า

สามารถลดระดับ LDL Cholesterol (ไขมันชนิดเลว) ลงได้ถึง 31%

เพิ่มระดับ HDL Cholesterol (ไขมันชนิดดี) ได้ถึง 29% เมื่อรับประทานต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์

*** ขณะที่ยาลดคอเลสเตอรอลทั่วไปในท้องตลาด จะไปสั่งตับไม่ให้สร้าง คอเรสเตอรอล และไม่สามารถเพิ่มระดับ HDL Cholesterol (ไขมันชนิดดี) ได้ ิช่วยให้ LDL Cholesterol (ไขมันชนิดเลว) ลดลงได้แต่ ก็จะทำให้ HDL Cholesterol (ไขมันชนิดดี) ลดลงด้วย และ ยังมีผลข้างเคียง ที่มีอันตรายต่อตับ และ อันตรายอื่นๆอีก

- ถ้าเราสามารถลด LDL (คลอเลสเตอรอล เลว) ลง 1% เราจะลดอัตราการตายลงได้ 2%

- ถ้าเราสามารถเพิ่ม HDL (คลอเรสเตอรอล ดี) ได้ 1% เราจะลดอัตราการตายได้ 3%

How it work

ไบออสไลฟ์ (Bios Life) สามารถลดไขมันที่อุดตันเส้นเลือดได้อย่างไร?

1.ช่วยในการบล็อกการดูดซึมอีกครั้งของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหาร

2.ช่วยในการบล็อกการดูดซึมของคอเลสเตอรอลที่มาโดยตรงจากอาหาร

3.ช่วยในการลดการผลิตคอเลสเตอรอลจากตับ

4.ช่วยปรับปรุงการแตกตัวของเอนไซม์ และ การกำจัด LDL Cholesterol (ไขมันชนิดเลว)

โรคหัวใจ ความดันโลหิต หรือโรคหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดอุดตัน มักจะมีสาเหตุมาจาก

ระดับไขมันที่มีปริมาณเกินในระดับปกติ และมีความเข้มข้นสูงมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เกิดจากอาหารที่รับประทาน การรับประทานอาหารบางประเภทมากเกินไป จะทำให้มีการสะสม

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและเกิดโรคได้ ยิ่งถ้าเราไม่รับประทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

ทำให้ไขมันกลายเป็นไขมันเหม็นหืน กลายเป็นสารที่มีปัญหาต่อร่างกายที่ต้องกำจัดออกหรือ

เปลี่ยนรูปเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อโรคที่จะเกิดขึ้นโดยปกติร่างกายของคนเราต้องการ

คอเลสเตอรอลประมาณ 2,000 มก. ต่อวัน โดย 70-75% อยู่ในร่างกายในรูปของ

คอเลสเตอรอลในเลือด และพบมากในน้ำดี (ซึ่งจำเป็นต่อการย่อยอาหารประเภทไขมัน)

ส่วนอีก 25-30% ต้องการจากอาหาร โดยปกติร่างกายจะพยายามรักษาสมดุลย์ของไขมัน

ในร่างกาย ไบออส ไลฟ์ทำหน้าที่ในการจับไขมันในอาหาร และน้ำดีบางส่วน จะทำให้ระดับไขมัน

ในถุงน้ำดีลดลง น้ำดีก็จะต้องสร้างเพิ่มเพื่อชดเชยบางส่วน โดยร่างกายก็จะสร้างไขมัน

คอเลสเตอรอลตัว HDL เพิ่ม นำไขมันคอเลสเตอรอลจากผนังหลอดเลือดและส่วนอื่น ๆ

ที่เกินกลับมาที่ตับเพื่อสร้างน้ำดีชดเชยที่ถูกจับออกไป การศึกษาวิจัยพบว่าสภาพหลอดเลือด

แคบและอุดตันมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการออกฤทธิ์ที่น่าสนใจ

จนสมาคมแพทย์โรคหัวใจของอเมริกาได้เชิญให้ทางบริษัทไปนำเสนอผลงานต่อสมาคม

ทั้งนี้นอกจากการจับไขมันจากหลอดเลือดในสูตรส่วนผสมยังมีวิตามิน และเกลือแร่ที่ลด

การอักเสบของผนังหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้น ทำให้หลอดเลือดมีสุขภาพดีขึ้น

ซึ่งผนังหลอดเลือดด้านในมีผลทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้เพิ่มขึ้น เป็นการบำรุงร่างกายอีก

ทางหนึ่งด้วย

ไบออสไลฟ์ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัยเลือกเน้นไฟเบอร์ชนิดดีพิเศษที่มีคุณสมบัติ

ในการกัก หรือชะลอการดูดซึมสารอาหารประเภทแป้งและไขมันไม่ให้ถูกนำเข้าไปในระบบเลือด

เร็วนัก โดยทำให้ดูดซึมได้น้อยและช้าลง ในต่างประเทศจะรู้จัก โอ๊ตไฟเบอร์ ซึ่งเป็นไฟเบอร์จาก

ข้าวโอ๊ตที่มีคุณสมบัติช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดได้ดี แต่ผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์

ได้วิจัยไฟเบอร์จากต้นกัวกัมซึ่งเทียบคุณสมบัติกันแล้ว 15 กรัมของไฟเบอร์จากกัวกัมเทียบ

เท่ากับไฟเบอร์จากโอ๊ตไฟเบอร์ถึง 77 กรัม

Why Bios Life ? 

คุณรู้ไหม ?  โรคหัวใจ, คลอเรสเตอรอล , ความดัน, เบาหวาน  เป็นสาเหตุการตายอันดับแรกๆ ของคนไทย

*** ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวเฉลี่ยแล้วสูงถึง 163 คนต่อวันเลยทีเดียว ***

ไบโอไลฟ์ คือ เครี่องดี่มวิตามินผสมใยอาหารจากผัก-ผลไม้ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากที่สุด

มานานกว่า 10 ปี ช่วยให้เราสามารถลดคอเรสเตอรอลได้

- เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100%

- Clinical Research

- PDR

- ใช้ในคนไข้จริง

- โดยไม่ต้องอดอาหาร

- ไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คลอเรสโตรอล และเบาหวาน

- ได้รับสิทธิบัตรคุ้มครองการผลิต ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

- ทดลองกับ Body machine จำลองร่ากายมนุษย์ มี 2 เครื่องเท่านั้นในโลก อีกเครื่องอยู่องค์การอนามันโลก

*****คุณประโยชน์ *****

- ช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ

- ช่วยลดโคเรสเตอรอลผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง ได้ผลภายใน 6-8 สัปดาห์

- ช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้ปกติ

-ไฟเบอร์ในปริมาณที่สามารถช่วยลดคลอเรสเตอรอล

ได้แก่ แอปเปิ้ล 14ลูก,ผัก 7จาน,กล้วยหอม 22ลูก ,แครอท 35หัว ต่อวัน กิน Bios Life ง่ายๆกว่าเยอะ

- Bios Life ช่วยในการลดไตรกลีเซอไรด์

- Bios Life ลดเบาหวาน

- Bios Life ลดพุงและเอว

- Bios Life ช่วยชะลอความแก่

- Bios Life มี โคเมท (Chrome Mate) คือ ฟอร์มที่จดลิขสิทธิ์ อยู่ในฟอร์มที่สามารถใช้ในการลดน้ำตาลในเลือดได้มาก

Bioslife ผลิตภัณฑ์ของ Unicity

Bios Life Complete ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ และเภสัชกร โดยได้รับการบันทึกไว้
ในหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์อเมริกา Physicians ‘Desk Reference PDR 2005
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการพิสูจน์ จากวงการแพทย์ เภสัช อเมริกา
และทั่วโลก จดสิทธิบัตรในอเมริกา สามารถใช้ในการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ทดแทน ยาลดไขมัน
เพื่อลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด

"I have learned that a quality lifestyle is more than just having an abundance of income"

"ผมได้เรียนรู้ว่าการมีคุณภาพชีวิตอย่าง แท้จริงมีอะไรมากกว่าแค่การมีรายได้มหาศาล"

Stewart Huges
CEO Unicity international

About Unicity International - Our History

เกี่ยวกับ ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล - ประวัติความเป็นมาการก่อตั้ง

Unicity (ยูนิซิตี้)

- บริษัทมีการวิจัยต่อยอดกันมากว่า 100 ปี
- รวมเอา 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก(Rexall and Enrich) มารวมกันเป็น Unicity มีความมั่นคงสูงมาก
- จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา
- เปิดแล้วทั่วโลก 30 ประเทศ และกำลังจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ในอเมริกา แคนนาดา เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ไทย
- Body Machine หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ มีเพียง 2 ตัวในโลก หนึ่งตัวที่องค์การอนามัยโลก และอีกหนึ่งตัวที่ Unicity!!!


- งบทุ่มทุนในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ปีละกว่า 4,000,000,000 บาท
- ผลิตภัณฑ์ของ Unicity สามารถใช้แทนยาเคมีได้ โดยที่ไม่มีผลข้างเคียง
- ได้เข้าไปบรรจุอยู่ในหนังสือคู่มือสั่งจ่ายยาของแพทย์ทั่วโลก(PDR)
- โรงพยาบาลในไทยนำผลิตภัณฑ์ของ Unicity เข้าไปสั่งจ่ายแทนยาเคมีหลายโรงพยาบาล เช่น บำรุงราษฎร์ กล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเวชประสิทธ์(ขอนแก่น)

Unicity = Rexall + Enrich

บริษัท Unicity เป็นการควบรวมเอา 2 สุดยอดบริษัทยายักษ์ใหญ่(2001)เข้าไว้ด้วยกัน คือ บริษัท Rexall และ บริษัท Enrich

THE STORIES: กว่า 100 ปีแห่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ
Rexall (เร็กซอล)
1903: จัดตั้งบริษัทที่ มลรัฐบอสตัน สหรัฐอมเริกา เป็นผู้ผลิตวิตามินรายเเรกของโลก
1978: วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามร้านขายยา
1990: เปลี่ยนรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นแบบขายตรง
1991: บริษัทมียอดจำหน่ายในอัตราการเจริญเติบโต 340%
1993: เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
1999: ได้รับการยกย่องจากนิตยสารฟอร์จูน(Fortune) ว่าเป็นบริษัทที่มีการขยายตัวเร็ว

Enrich International (เอนริช อินเตอร์เนชั่นแนล)
1972: เป็นบริษัทแรกที่สามารถนำสมุนไพรมาบรรจุแคปซูลได้สำเร็จ
1988:เป็นผู้นำธุรกิจสมุนไพรที่มีระบบการผลิตขนาดใหญ่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
เพียงพอ
1992: เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
1996: ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Inc. 500 ว่าเป็น 1 ใน 100 บริษัทที่เติบโตเร็วสุด
2001 Rexall + Enrich = Unicity

*** ข้อมูลจาก LEADER TIME MAGAZINE ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) ปี 2551 ยอดขาย 820 ล้านบาท ปี 2552 ยอดขาย 2,500 เพิ่มขึ้น 1,680 ล้านบาท โตมากถึง 200% ***

Medical Advisory Board

Unicity มีทีมแพทย์กว่า 400 ท่าน และ 300 ท่านจบปริญญาเอก เฉพาะทางที่กล้าเอาตัวเองมา ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ต้องบอกว่าเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มากมายด้วยกันที่กล้าเอาตัวเองมาการันตีให้กับ Unicity

"หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านการแพทย์ Unicity"

“ Bios Life was developed for cholesterol management, I'm amazed what it does for your complete health.

Peter J.E. Verdegem, Ph.D., MBA

ดร.ปีเตอร์จบปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี จากมหาวิทยาลัยเลเดน ประเทศเนเธอแลนด์ ได้จบปริญญาเอก สาขาอินทรีย์ชีวเคมี (ทั่วโลกมีเพียง 3 ท่านที่จบด้านนี้) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลการศึกษาทางคลินิกและการอบรบทางวิทยาศาสตร์

www.worldwidehealthpartners.com

"แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐ และสมเด็จพระสันตปาปา"

"I have never seen a natural product more effective at reducing one's risk of heart disease than Bios Life."

Gerald F. Bresnahan, M.D., FACC

แพทย์ผู้เขี่ยวชาญโรคหัวใจ เป็นประธานของ The Cardiothoracic Committee of a major cardiac center ใน ลอสแองเจลลิส เป็นแพทย์ประจำตัวของ ประธานาธิบดีสหรัฐ และสมเด็จพระสันตปาปา และบุคคลสำคัญอื่นๆ ถึง 12 ปี ผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก รักษาโดยสารอาหาร “Bios Life 2 สุดยอดการป้องกันเจ้านักฆ่าหมายเลข 1”

"แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน"

Sylvester Domme, M.D., FAAFP, FAEP

เป็นผู้อำนวยการร่วมของครอบครัวการปฏิบัติโครงการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์กลาง
ตะวันตกและผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิกที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนที่หนึ่งของโรงเรียน
แพทย์ที่ใหญ่ที่สุด

"แพทย์ผู้ชำนาญในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยศาสตร์ธรรมชาติ"

ประยุกต์ใช้การรักษาที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นธรรมชาติและเสริมสำหรับการ
ป้องกันหรือการชะลอตัวของการพัฒนาของโรคหัวใจและหลอดเลือด

Arthur D. Hagan, M.D. (Emeritus Advisory Board Member)

เขาได้รับโรคหัวใจสำหรับที่ผ่านมา 36 ปีการดำเนินการวิจัย, การเรียนการสอนและการฝึกในกองทัพ
เรือสหรัฐ, ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

การขาดการป้องกันของโรคหัวใจ ไม่ได้มีผลน่าพอใจเพียงพอในการรักษาโรคหัวใจ ทำให้ Dr. Arthur
รู้สึกท้อถอยเป็นผลให้เขาพยายามประยุกต์ใช้ในการรักษาที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นธรรมชาติและเสริมสำหรับ

การป้องกันหรือการชะลอตัวของการพัฒนาของโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์ของ Unicity
จึงเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพของหัวใจได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการดูแลผู้ป่วยของเขา

Dr. Arthur D. Hagan เป็นสมาชิกของวิทยาลัยอเมริกันของโรคหัวใจและหลอดเลือด เขาได้ตีพิมพ์
มากกว่า 100 บทความ 29 บทคัดย่อ บทที่ 11 หนังสือและตำรา 2 เล่ม

"แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกันสำหรับผู้หญิง"

Richard H. Nalick, M.D.

ปัจจุบันเขาเป็นอาจารย์ทางคลินิกของการนรีเวชวิทยาที่ University of Southern California
Keck School of Medicine นอกจากนี้เขายังมีการปฏิบัติเต็มเวลาของ Gynecologic Oncology
นรีเวชวิทยาและการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ป้องกันสำหรับผู้หญิง

"แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา"

David A. Newsome, M.D. (Emeritus Advisory Board Member)

ปัจจุบันเขาเป็นประธานของสถาบันโรคจอประสาทตาของหลุยเซียน่าและได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์
ของจักษุวิทยาโรงเรียนต่างๆ เขามีผลงานการวิจัยและปฏิบัติในสาขาจักษุวิทยา เขาเป็นผู้ก่อตั้ง
และประธานของบำรุงตา, อิงค์จาก 1978-1984 หลังจากปีของการเรียนการสอนการวิจัยและการ
ฝึกจักษุวิทยา เขายังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยธาตุอาหารในมนุษย์

"หมอผ่าตัด กองทัพอากาศสหรัฐ"

"ข่าวดีในการมีสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์ของการป้องกัน ให้ประเทศกำลังพัฒนา"

Neal Secrist, D.O.

Dr. Secrist ทำงานให้กับกองทัพอากาศสหรัฐ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหมอผ่าตัดสำเร็จหลายร้อยชั่วโมงบิน
ในเครื่องบินไอพ่นมากมายรวมทั้ง F - 16 Fighter, เครื่องบินทิ้งระเบิด B - 1B, T - 38 และครูผู้ฝึก
สอน T - 37, KC - 135 แท็งเกอร์, และ เป็นการแพทย์ฉุกเฉินมานานกว่าทศวรรษ

เป็นทั้งผู้เขียนและนักพูดที่โดดเด่นเขาเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศการเรียนการสอนการฝึก
และบุคคลที่สร้างแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จในสุขภาพส่วนบุคคลของพวกเขาผ่าน "ศาสตร์ของการป้องกัน"

แรงปรารถนาของ Dr. Secrist เพื่อป้องกันสุขภาพยังขยายไปปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ที่เขานำทีม
อยู่เพื่อช่วยกระจายข่าวดีในการมีสุขภาพที่ดีให้ประเทศกำลังพัฒนาเช่นโบลิเวีย, เนปาล, และ
เม็กซิโก

"แพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้หญิงและหัวใจ"

"แรงปรารถนาของเธอในการช่วยให้ผู้หญิงมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติ"

Lori Finlay Hamilton, M.S., APRN, B.C.

เธอได้รับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาของเธอจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตและ เธอเป็น
คณะกรรมการในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในประสบการณ์ของเธอรวมถึงกว่า 10 ปีในการ
ดูแลรักษาที่สำคัญและสองปีให้บริการเป็นคณาจารย์ทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยยูทาห์, วิทยาลัย
พยาบาล ต่อมาเธอทำงานเป็น NP เพื่อการปฏิบัติงานโรคหัวใจที่มีขนาดใหญ่ในซอลต์เลกซิตี
และมีบทบาท สำหรับทหารผ่านศึกที่ศูนย์การแพทย์ นอกจากบทบาทของการจัดการผู้ป่วยใน
คลินิกโรคหัวใจของเธอเธอก่อตั้งและบริหารงาน ที่มีขนาดใหญ่เกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือด
หัวใจลดคลินิกที่กลายมาเป็นรูปแบบแห่งชาติต่อมา

แรงปรารถนาของเธอในการช่วยให้ผู้หญิงมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติิ ไปสู่เธอที่จะ
ที่ดีที่สุดของรากฐานที่มั่นคงของเธอในการแพทย์ตะวันตก การสำรวจวิจัยวิธีที่จะสามารถรวมกับ
ประโยชน์ของการแพทย์บูรณาการและการทำงานของเธอ ได้รับการรับรองในการให้บริการการรักษา
ฮอร์โมนที่กำหนดเองตามธรรมชาติและได้ ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของความเครียด โรคฮอร์โมนและการ
เผาผลาญเพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงในพื้นที่เหล่านั้น สามารถสร้างชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เธอมุ่งเน้น
ในประเด็นเหล่านี้รวมกับประสบการณ์ของเธอ 20 ปีและการฝึกอบรมในการแพทย์ตะวันตกทำให้
เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ต้องการตัวมากในผู้หญิงของปัญหาสุขภาพ

แฮมิลตัน มีชื่อในนิตยสาร Who ในสาขาสุขภาพเชิงบูรณาการและนักการศึกษาสุขภาพ 2007
สอนในระดับประเทศตั้งแต่ปี 1991 เกี่ยวกับผู้หญิงและโรคหัวใจ เธอเขียนบทความจำนวนมากและ
บทในตำราเรียนพยาบาลที่สำคัญ

"ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์ และการดูแลน้ำหนัก"

Barbara H. Schuman, ACSM-CPT, NSCA-CPT, ACE-LWMC

เธอมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบที่มีขนาดใหญ่ของการปฏิบัติทางการแพทย์และศัลยกรรมหลาย ๆ
เว็บไซต์ในเซาท์ฟลอริด้า

เธอเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของการดูแลสุขภาพจากธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
ที่ให้บริการโปรแกรมสุขภาพให้กับบุคคล บริษัท และองค์กร

บาร์บาราเป็นภูมิใจมากที่สุดของการบริการชุมชนของเธอ เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ
คณะกรรมการของ K - 12 เอกชนโรงเรียนศาสนา ที่ตอนนี้มีนักเรียนลงทะเบียนกว่า 800 คน
บาร์บาร่าทำหน้าที่เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการแพทย์ของบริษัท Make Life Better

บาร์บาราจบการศึกษาของสถาบันระหว่างประเทศฟิตเนสที่มีระดับความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การอบรมที่ผ่านการรับรองส่วนบุคคล เธอได้รับผ่านการรับรองว่าเป็นที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์
และการดูแลน้ำหนัก

"ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการตลาด"

“มันง่ายสำหรับหมอที่เพียงแค่เขียนใบสั่งยามากกว่า การหาเวลาที่จะวิ่งตามให้ทันกับความเร็วในนวัตกรรมล่าสุดในการแพทย์แบบบูรณาการ"

Janet Bloom

แจนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการตลาดเพื่อการปฏิบัติที่เวชศาสตร์ ครอบครัวขนาดใหญ่
ใน Boca Raton, ฟลอริดาสำหรับกว่าสิบปี

ในปี 1992 เธอก่อตั้ง บริษัท Natural Health Concepts, Inc ทุ่มเทให้การศึกษาและ การฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าในด้านเวชศาสตร์ป้องกันและ
การพัฒนายา

แจนเป็นนักพูดและเทรนเนอร์ที่ประสบความสำเร็จ เธอได้รับการยอมรับอย่างสูงในการเป็นผู้นำที่
ประสบความสำเร็จของเธอและการพัฒนาธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท Make Life Better
แจนทำหน้าที่เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการแพทย์ของ บริษัท Make Life Better

มันเป็นความเศร้าใจอย่างมากของแจนที่ ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกที่ดีมากพอในการรักษาให้
กับผู้ป่วยไปยังที่อยู่ปัญหาด้านสุขภาพของพวกเขา เธอสังเกตว่าผู้ป่วยจำนวนมากได้หันมาศึกษา
เกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีการด้านโภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เธอสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยที่มี
อย่างต่อเนื่องในการนำสินค้าและบทความต่างๆเพื่อปรึกษาแพทย์ของพวกเขา

เธอยังได้สังเกตอีกว่าแพทย์มากมายไม่สะดวกใจกับสิ่งเหล่านี้ พวกเขาไม่ได้ต่อต้านการบำบัดทาง
โภชนาการทั้งหมดโดยสิ้นเชิง แต่พวกเขาขาดการศึกษาในสิ่งเหล่านี้ มันง่ายสำหรับหมอที่เพียง
แค่เขียนใบสั่งยามากกว่าการหาเวลาที่จะวิ่งตามให้ทันกับความเร็วในนวัตกรรมล่าสุดใน
การแพทย์แบบบูรณาการ

 

 PDR คืออะไร?

หนังสือ Physicians' Desk Reference หรือ PDR หนังสือคู่มือสั่งจ่ายยาแพทย์ทั่วโลก
เป็นแหล่งอ้างอิงที่ได้รับ ความเชื่อถือสูงสุดของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้ผ่าน
การรับรอง จากองค์การอาหาร และยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาและเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกอ้างอิง
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนับล้านครั้งในแต่ละสัปดาห์ หนังสือ PDR 2010 ได้รับการเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์กว่า 5 แสนคน รวมทั้่งผู้บริหารระดับสูงในวงการยาทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา
กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพถือว่าหนังสือ PDR เป็นแหล่งอ้างอิง
ข้อมูลที่สำคัญที่สุด มีความน่าเชื่อถือสูงสุด และเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจแนะนำผลิตภัณฑ์
ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

ที่สำคัญในครั้งนี้ Bio-C™, Bios Life® Slim ได้รับการบรรจุเข้าในหนังสือ PDR

www.pdr.net

PDR 2005

PDR 2010

MIMS คืออะไร?

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดย CMPMedica เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลยาทั้งหมดที่มีในโลกนี้ รวมถึงข้อมูลยาเฉพาะในแต่ละประเทศทั่วโลก (ปัจจุบัน MIMS Annual ทำข้อมูลยาให้กับ 26 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย) ทั้งชื่อทางการค้าต่างๆ (commercial name หรือ trade name) และข้อมูลทางเภสัชวิทยา จัดเรียงเป็นดัชนีตามตัวอักษรเพื่อให้สืบค้นง่าย ถือว่าเป็นฐานข้อมูลยาที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก

www.mims.com

MIMS 2005 - 2008

ความร่วมมือของ Unicity และ มหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำ


Unicity ได้รับความน่าเชื่อถือและเคารพในตลาดทางโภชนาการโดยการร่วมมือกับทางการแพทย์
มืออาชีพนักวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก Unicity เป็นความจริง
จะกลายเป็นความแตกต่างชัดเจนในความมุ่งมั่นในการวิจัยเป็นหลักฐานโดยความสัมพันธ์
กับบางส่วนของชั้นนำของโลกสถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยรวมถึง

Angeles University Foundation Medical Center
University of Texas
The Cleveland Clinic
University of Washington
Stanford University, Stillwater Heart Center
Vanderbilt University
University of Nevada Las Vegas

"เราเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการและนักวิจัยที่จะนำคุณก้าวหน้าล่าสุดทางโภชนาการ."


ผลการวิจัยไบออสไลฟ์ทู (BiosLife2)

ผลการวิจัยล่าสุดของผลิตภัณฑ์ ไบออสไลฟ์ทูได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาล
และประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลและประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสตอรอลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการยอมรับจากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา

ผลการวิจัยทางคลินิกล่าสุดของผลิตภัณฑ์ ไบออสไลฟ์ทู ซึ่งได้ทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการ
ลดระดับน้ำตาลและระดับไขมันคอเลสตอรอลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการยอมรับจาก
สมาคมเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) และได้รับการยอมรับจาก
สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (American Heart Association) โดย ดร.ปีเตอร์ เวอเดอกรัมม์
หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ ได้นำเสนอผลวิจัยได้กล่าวในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่
45 ของ สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และยังได้นำเสนอผลวิจัย
ดังกล่าวต่อที่ประชุมแพทย์ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกาในการประชุมทางวิชาการครั้งที่
65 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซานดิโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2005 อีกด้วย

บริษัทยูนิซิตี้ ได้ดำเนินการวิจัยผลทางคลินิกในการลดระดับน้ำตาล และไขมันคอเลสตอรอลในเลือด
ของผลิตภัณฑ์ไบออสไลฟ์ทู โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type-II diabetics) หรือ
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งฮอร์โมนอินซูลินซึ่งพบในคนไช้เบาหวานส่วนใหญ่ (มักเกิดในผู้สูงอายุ หรือ
คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ) จำนวน 78 คน โดยติดตามทั้งในด้านการลดระดับคอเลสตอรอล การลด
ระดับน้ำตาลในเลือดการลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยหรือผลการตรวจย้อนหลัง (HbA1c level) ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีระยะเวลาในการศึกษาผล
ของ ผลิตภัณฑ์ ไบออสไลฟ์ทู 90 วัน ซึ่งผลการวิจัยทางคลินิกพบว่านอกจาก ความสามารถในการลด
ระดับคอเลสตอรอลในเลือดของไบออสไลฟ์ทู ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปและบริษัทได้เคยรายงาน
ผลการวิจัยไปก่อนหน้านี้ แล้วไบออสไลฟ์ทูยังสามารถช่วยผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดได้อย่างนัยสำคัญ โดยที่ระดับน้ำตาลในเลือดทั้งในขณะก่อนและหลังการรับประทานอาหาร
จะลดลงเมื่อรับประทาน ผลิตภัณฑ์ไบออสไลฟ์ทู ยิ่งไปกว่านั้นระดับน้ำตาลเฉลี่ยหรือผลการตรวจย้อน
หลัง 3 เดือน (HbA1c level) ในผู้ป่วยเบาหวานยังลดลงโดยเฉลี่ยถึง 10% อีกด้วย ซึ่งการลดลงของ
ระดับน้ำตาลเฉลี่ยในผู้ป่วยเบาหวานนี้มีรายงานทางการแพทย์มากมายที่ยืนยันว่าจะส่งผลดีเป็นอย่าง
มากต่อผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากจะชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ซึ่งมักเกิดขึ้นกับอวัยวะ
สำคัญเช่น ไต ตา และ ระบบประสาท

นับเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสร์ด้านอาหารครั้งสำคัญของบริษัทยูนิซิตี้ และเป็นการตอกย้ำถึงความ
เป็นผู้นำและผู้ริ่เริ่มในการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัทและยังเป็นงานวิจัย
ทางคลินิกซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของโลกอีกด้วย ผลการลดระดับน้ำตาลใน
เลือดทั้งในขณะและหลังการรับประทาลดนอาหารและผลการลดระดับไขมันในเลือดของผลิตภัณฑ์
ไบออสไลฟ์ทูในผู้ป่วยเบาหวานชุดที่ 2 จำนวน 78 คนซึ่งรับประทานไบออสไลฟ์ทูติดต่อกัน 90 วัน*

*The clinical Impact of Fiber Supplementation for the Reduction of Postprandial
Blood Glucose and Risk Reduction of Complications from Type 2 Diabetes
Peter J.E. Verdegem,Ph.D., Steven H Freed R. R.Ph.,
David J Joffe, R.Ph., Unicity international, Orem, UT

*** อ้างอิงจากหนังสือ Product Catalog Unicity Marketing (Thailand) Co.,Ltd.

Nutraceutical การรักษาด้วยสารอาหารธรรมชาติ

ทำไมต้องทานอาหารเสริม

ทุกวันนี้คนเราเจอกับมลภาวะตั้งแต่ อากาศที่หายใจ อาหารที่รับประทาน น้ำที่ดื่มทุกวัน ก่อให้เกิดปัญหาอนุมูลอิสระสะสมในร่างกายเป็นประจำทุกวันแบบไม่รู้ตัว หนำซ้ำอาวุธที่มนุษย์มีไว้ต่อต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติก็ร่อยหรอลงไปทุกที จะหาผักผลไม้ปลอดสารพิษได้จากที่ไหน? แร่ธาตุในดินที่ลดลงไปเรื่อยๆ จะทำให้ผลไม้มีคุณค่าเพียงพอได้อีกกี่ปี? เศรษฐกิจซบเงินซื้อผลไม้ก็ดูจะกลายเป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับบางครอบครัว หลากหลายปัญหาที่ทำให้มนุษย์เป็นโรคเสื่อม ทั้งเกิดจากภายนอกและจากภายในคือความเครียดจากการทำงานก็ก่อให้เกิดปัญหากับ ระบบร่างกายเช่นเดียวกัน วันนี้อาจจะยังแข็งแรงอยู่ แต่ทุกอย่างมันกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ในร่างกายของคุณนั่นเอง เมื่อใดเม็ดเลือดขาวแพ้ เมื่อนั้นก็จะแสดงอาการออกมา

สารอาหารบำบัดหรือที่ในบ้านเราเรียก กันว่า "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" นั้นดูหลายคนจะขยาดและอยากวิ่งหนีเมื่อได้ยินคำนี้เพราะทราบว่าต้องเสีย เงิน... จริงๆ แล้วมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขเราจากโรคเสื่อมต่างๆ ที่มีอันดับการตายเป็นอันดับ 1 - 10 อยู่ทุกๆ ปี เช่น โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง, โรคไขข้อ, โรคหลอดเลือดอุดตัน, โรคเบาหวาน ฯลฯ อีกสารพัด สาเหตุหลักที่เกิดโรคพวกนี้ขึ้นก็เพราะ "เซลอ่อนแอ" หรือ "เซลขาดอ็อกซิเจน" เพราะสู้รบกับอนุมูลอิสระไม่ไหวนั่นเอง จึงเป็นสาเหตุที่เราต้องมอง "สารอาหารบำบัด" เพื่อป้องกันโรคเสื่อมที่สะสมอยู่ในร่างกาย

ทำไมต้องใช้สารอาหารบำบัด ?

นพ.เรย์ ดี สแตรนด์ (Ray D. Strand, M.D.) แพทย์ผู้เชียวชาญ และผู้แต่งหนังสือ เมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริม ความตายอาจ กำลังครอบงำคุณ และ ใบสั่งยา อาจฆ่าคุณ ทำการวิจัยเกือบ 10 ปี พบว่าคุณประโยชน์ของ "สารอาหารบำบัด" ที่มีคุณภาพสูง สามารถช่วยให้ร่างกายมีสมรรถภาพต่างๆ คือ

1. เพิ่มภูมิต้านทานโรค
2. เพิ่มศักยภาพให้ Antioxidant สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสื่อม ความชรา และมะเร็ง
3. ลด ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลมปัจจุบัน มะเร็ง ข้ออักเสบ ความเสื่อม ต้อกระจก อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ภูมิแพ้ หืด โรคปอด โรคจากความเสื่อมเรื้อรัง
4. ช่วยรักษาโรคที่มีความเสื่อมเริ้อรัง

จากข้อมูลในหนังสือของคุณหมอเรย์ ดี สแตรนด์ ได้มีข้อมูลยืนยันว่า นักศึกษาแพทย์ได้เรียนทางด้านโภชนาการ หรือเรื่องสารอาหารน้อยมาก แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น จากการเรียนแพทย์ถึง 6 ปี ส่วนใหญ่จะเรียนแต่เรื่องยากับการผ่าตัด ดังนั้นคุณหมอ 95% ในโลกนี้จะไม่มีความรู้เรื่องของอาหารเสริมเลย และจะบอกกับท่านว่า "ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ก็พอแล้ว"
ส่วนเหตุผลที่ควรจะทาน ให้ตอบคำถามเหล่านี้ดู
ถ้า...คุณตอบว่า ใช่...! ในข้อใดข้อหนึ่ง คุณสมควรทาน "สารบำบัด"

1. คุณไม่ได้กินอาหารดีๆ มีประโยชน์ทุกมื้อ เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืช ผัก และผลไม้สดอินทรีย์ (ไร้สารพิษ 100%) เต้าหู้ สาหร่ายทะเล ปลา และอาหารทะเลไร้สารพิษ เป็นต้น
2. คุณไม่ได้ทานผักครบ 5 สีทุกมื้อ หรือทานผักผลไม้ครบ 2 กิโลกรัมทุกวัน (หรือ 80% ใน 1 วัน)
3. คุณทานอาหารเป็นประเภททอด ปิ้ง ย่าง ผัด เป็นส่วนใหญ่ และใช้ความร้อนกับน้ำมันพืชเกิน 60 องศาเซลเซียส(ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมหาศาลตั้งแต่กระบวนการทำอาหาร จนถึงรับประทานเข้าไป)
4. คุณไม่ได้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งขึ้นไป
5. คุณอยากมี "สุขภาพดี 120 ปี ไม่มีป่วย" หรืออยากมีสุขภาพดี ดูดี อ่อนกว่าวัย 10 - 30 ปี
6. คุณไม่อยากเป็นเหมือนคนทั่วไป ที่มีความเจ็บป่วย พิการ ดูเหมือนเป็นเรื่อง "ธรรมดา" ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น

* อายุ 40 ปี เริ่มมีโรค เริ่มพบแพทย์
* อายุ 50 ปี มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต้องกินยาตลอดชีวิต
* อายุ 60 ปี ต้องนอนโรงพยาบาล เป็นมะเร็ง หรือผ่าตัด เสียเงินอีกหลายแสนบาท
* อายุ 70 ปี ต้องนอนโรงพยาบาลนาน 2 - 3 เดือน หรือนอน ICU
* อายุ 80 ปี พิการ อัมพาต นอนบนเตียงตลอดชีวิต หรือตาย
จริงๆ แล้วคุณสามารถป้องกันได้ทั้งหมด ด้วยการดูแลเซลให้แข็งแรงอยู่เสมอ กระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้คอยต่อต้านอนุมูลอิสระ ไม่ให้ส่วนไหนของร่างกายอ่อนแอ แต่จะทำได้ "สารอาหารบำบัด" จึงจำเป็น

เหตุผลในการเลือกกินผลิตภัณฑ์ "สารอาหารบำบัด" ของคนทั่วไป 5 อันดับแรก
1. ดีต่อสุขภาพ 25.5 %
2. แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 24.0 %
3. มีภูมิต้านทานโรค 12.5 %
4. มีประโยชน์ต่อร่างกาย 9.0 %
5. ไม่อยากอ้วน/ควบคุมน้ำหนัก 4.0 %

Bioslife สารอาหารที่มาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมี 100%

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ยูินิซิตี้จะเป็นสารอาหารที่มาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ เรียกว่า "สารอาหารที่ออกฤทธิ์เชิงยา" หรือ "Nutraceutical" (บางครั้งเรียก Nutrapharmaceutical) ได้รับการยอมรับทั้งในด้านความปลอดภัย ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จากผลแล็ป โดยมีงานวิจัยด้านการแพทย์รับรอง จนได้รับเกียรติให้บรรจุในคู่มือสั่งจ่ายยาของแพทย์ดังกล่าว

Bios life เป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่เรียกว่า Nutraceuticals สารอาหารใดๆที่จัดในรูปอาหาร หรือ ส่วนประกอบในอาหารที่ประโยชน์ทางยาหรือต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันหรือรักษาโรค หรือ อาจเรียกได้ว่า Alternative Medicine (แพทย์ทางเลือก) วิธีรักษาโรคที่ไม่อาศัยการทานยา การ ผ่าตัดหรือวิธีอื่นๆที่ใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งสามารถบรรเทาอาการและรักษาโรคให้หายได้

ศาสตร์ของการป้องกัน VS ศาสตร์การรักษา

ปัจจุบันกระแสหรือเทรนด์ทั่วโลกในการดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยหรือ "ศาสตร์แห่งของการป้องกัน"นั้นมีความนิยมมากกว่า คือ การป้องกันดูแลรักษาตัวเองด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ไม่ให้ป่วย ดีมากกว่าที่จะ ปล่อยตัวเองให้ป่วยแล้วจึงมารักษา ซึ่งการป้องกันนั้นทำให้สุขภาพแข็งแรง สดใส และยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่า อีกด้วยในการต้องรักษาตัวเองจากอาการป่วย ซึ่งโรคส่วนมากเกิดจากการไม่ได้รักษาสุขภาพ

 

"การลงทุนที่ชาญฉลาด คือ การป้องกันการป่วยเรื้อรัง"
องค์การอนามัยโลก

Bios life แตกต่างกับ ไฟเบอร์อื่นๆในท้องตลาดอย่างไร ??

ไฟเบอร์ ลดคลอเลสเตอรอล ในท้องตลาดหลักๆจะ มี 2 ชนิด

1. ไฟเบอร์แบบทำให้เราอิ่มโดยการพองตัวในท้อง ทั่วๆไปในท้องตลาด เป็น ไฟเบอร์แบบนี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดลำไส้อุดตัน และยังไม่มีงานวิจัยที่อ้างอิงว่าสามารถลดคลอเรสเตอรอลได้เลย ซึ่งยังไม่มีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดกล้ารับประกันผลลัพธ์

2. Soluble fiber คือไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ และมีสารอาหารที่ดี เป็นประโยชน์มากต่อร่างกาย และมีผลงานวิจัยอ้างอิงมากมายว่าสามารถลดคลอเรสเตอรอลได้ ซึ่ง Bios life เป็นไฟเบอร์ประเภทนี้

 

Nutrition Facts

ส่วนประกอบที่สำคัญ

กวากัม 31.715% กัมอะราบิค 16.763% โลคัสบีนกัม 15.559% เพคติน 11.000% ไฟเบอร์ 9.099% พรีมิกซ์โรเซอร์ 6.000% แคลเซียมคาร์บอเนต 4.200% ครีมฟลาวเวอร์ 3.500% แอสปาแทม 0.750% มอลโทเดกซ์ทรินท์ 0.750% ซิงค์ กลูโคเนท 0.116% และ โครเมียม โพลีนิโคทิเนท 0.008 %

วิธีรับประทาน

ชงไบออส ไลฟ์ 1 ซอง กับน้ำเย็น 300 ซีซี เขย่าให้เข้ากันแล้วดื่มก่อนอาหาร 5-10 นาที(สามารถชงกับน้ำผลไม้ก็ได้) วันละ 2 ครั้ง

คำแนะนำ

ใช้กับผู้เป็นโรคเบาหวาน ช่วยเสริมการเผาผลาญได้ดีขึ้น
เด็กและสตรีมีครรภ์ให้นมบุตร ไม่ควรลดไขมัน
ผู้ได้รับยาจากแพทย์ในผู้ป่วยเบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง ไม่ควรหยุดยา ควรดื่มเสริมในมื้อที่ไม่มี
ยารับประทาน
หลังดื่ม 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยเบาหวาน ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเลือด และปรับลดยาจากแพทย์เมื่อ
น้ำตาลลดลง
หลังดื่ม 4-8 สัปดาห์ ผู้ป่วยคอเลสเตอรอลสูง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดและปรับลดยาจาก แพทย์เมื่อไขมันลดลง
การรับประทานใยอาหารควรดื่มน้ำมากๆ
ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไตวาย ลำไส้อุดตัน
ห้ามทาน Bios life พร้อมกับยา ในมื้ออาหารที่ต้องทานกับยา

บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ BIOS LIFE® C มี 2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ คือ ชนิดของฟอยล์แบ่งบรรจุสำหรับรับประทานใน 1 มื้อ หรือชนิดบรรจุในกระป๋องพร้อมช้อนตวง

เอกสารอ้างอิง
Sprecher, DL and Pearce GL (2002), Metabolism 51: 1166-70 Verdegem, PJE: Freed, S and Joffe D (2005), American Diabetes Association 65th Scientific Sessions, PJE (2006), 7th International Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, American Heart Association Denver. Co.
Verdegem, PJE (2007), Current Topic in Nutracuetical Ressearch 5:1-6
US patent 6,933,291
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีผลในการรักษา ป้องกันการเกิดโรค

Clinical Studies

All files will open in a new window. To download files to your hard drive, right-click and choose "save as".

Bios Life

Overview of all clinical study results

Cleveland Clinic Trial by Dr. Dennis Sprecher
Published in Sprecher DL, Pearce GL (2002) Fiber-multivitamin combination therapy: a beneficial influence on lowdensity lipoprotein and homocysteine Metabolism 51, 1166-70.
reprint

Diabetes in Control Study #1 by Steven Freed and David Joffe
Published in Freed S, Joffe D (2000) The Clinical Impact of Fiber Supplementation for the Reduction of Postprandial Blood Glucose and Risk Reduction of Complications from Diabetes Diabetes in Control 12-8.
abstract

Diabetes in Control Study #2 by Steven Freed and David Joffe
Published in Freed S, Joffe D (2004) The Clinical Impact of Fiber Supplementation for the Reduction of Postprandial Blood Glucose and Risk Reduction of Complications from Diabetes II Diabetes in Control 212, 17, and Verdegem P, Freed S, Joffe D (2005) The clinical impact of fiber supplementation for the reduction of postprandial blood blucose and reduction of complications from type-2 diabetes Diabetes 54, A425.
abstract

Presented by Verdegem P, Freed S, Joffe D. The Clinical Impact of Fiber Supplementation on Cardio-Vascular Risk Parameters in type-2 Diabetes in 6th International Conference on Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2005. Washinton, DC, USA. The American Heart Association sent out a press release on the study results.
abstractposterAHA press release

Presented by Verdegem P, Freed S, Joffe D. The Clinical Impact of Fiber Supplementation for the Reduction of Postprandial Blood Glucose and Risk Reduction of Complications from Type-2 Diabetes. in 65th Scientific Session American Diabetes Association. 2005. San Diego, CA, USA.
poster

Philippines Trial by Dr. Yumul
Presented by Balajadia E, Valerio A, Yumul N. Beneficial effects of Bios Life 2 (Dietary Fiber Supplement) in patients with dyslipidemia. in 34th Annual Convention of the Philippine College of Physicians. 2004.
reprint

Utah Trial by Dr. Peter J.E. Verdegem
As published by Verdegem P (2007) Viscous soluble fiber combined with phytosterols and policosanol reduces LDL-c and increases HDL-c in hypercholesterolemia Current Topics in Neutraceutical Research.
reprint

Utah Trial #2 by Dr. Peter J.E. Verdegem
As presented by Verdegem P, Duenas V, Duenas J, Burke E. LDL- and HLD-cholesterol optimization using phytonutrient combination therapy: first line intervention and adjunct therapy to statins in 1st Asian Preventive Cardiology & Cardiac Rehabilitation Conference. 2006. Hong Kong.

Presented at the 7th International Congress on Coronary Artery Disease, 2007, Venice, Italy.
abstract

Pacific Rim Trial by Dr. Vincent Duenas
Published in Duenas V, Duenas J, Burke E, Verdegem P (2006) A new fiber drink can serve as an adjunct therapy to statin medication in mild hypercholesterolemia Arterioscler Thromb Vasc Biol 26, e53-e107.
abstract

Presented by Duenas V, Duenas J, Burke E, Verdegem P. A new fiber drink can serve as an adjunct therapy to statin medication in mild hypercholesterolemia. in 7th Annual Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2006. Denver.
abstract total user groupposter results total user groupposter results statin user group

Texas Trial by Dr. Isabel Martinez
Presented by Martinez I, Horne B, Verdegem P. Lipid and glucose optimization using phytonutrient combination therapy in diabetes. in 8th Annual Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2007. Chicago.
abstract return to top

 

Bios Life Testimonials

“When you can get the same results with a natural product as you can with a statin medication it’s just tremendous…”

“เมื่อคุณได้ผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เหมือนๆกับยาสเตติน มันก็สุดยอดไปเลย .... "

Dr. Steven Ferguson, Powellsville, NC

“When I first had my cholesterol checked… a few years ago it was over three hundred. I just had it checked and it’s 170. I really just give all the credit to Bios Life.”

“เมื่อครั้งที่ไปตรวจคอเลสเตอรอลในครั้งแรก ....2-3 ปีที่แล้ว มันมากกว่า 300 แล้วพอเช็คมันอีกครั้ง เหลือ 170 ฉันต้องให้เครดิตทั้งหมดกับ Bios Life"

Jonelle Sharp, Brownwood, TX

“This one gentleman had his cholesterol testing and his triglycerides were so high that the machine wouldn’t even read it. [After taking Bios Life] his triglycerides are down to a normal level.”

“มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมีผลการตรวจคอเลสเตอรอล และ ไตกีซาไรด์ นั้นสูงมากๆ จนเครื่องไม่สามารถอ่านค่าของมันได้ [หลังจากได้ทาน Bios Life] ไตกีซาไรด์ของเขาก็ลงมาจนถึงระดับปกติ

Cindy Poulsen, Eagle, ID

“I have taken Bios Life for thirteen years. I didn’t use it because I need to correct a problem. I use it because I wanted to prevent a problem.”

“ฉันได้กิน Bios Life มา 13 ปี ฉันไม่ได้ทานมันเพราะ ต้องการแก้ปัญหาสุขภาพ แต่ทานมันเพระาตัองการป้องกันปัญหา"

Jan Bloom, Boca Raton, FL

“It’s really easy to take. Just shake it up and drink it down.”

“มันง่ายในการกินมากๆ แค่เช็คๆแล้วก็ดื่มมันลงไป "

Mara Raskin, Wilmington, DE

“My total cholesterol dropped 70 points. My LDLs dropped 49 points, my HDLs raised 23 points, and my triglycerides dropped 252 points. I’ve also lost 27 pounds.”

“ระดับคอเลสเตอรอลลดลงไป 70 LDL ของฉันลงไป 49 HDL ขึ้นมา 23 และ ไตกีซาไรด์ลงไป 252 และน้ำหนักลงไป 27 ปอนด์ "

Carmen Sunderman, Clearwater, FL

“After my heart attack I had my cholesterol checked. It was 227. Three weeks later… it was 114.”

“หลังจากหัวใจของผมวาย ผมก็ไปตรวจคอเลสเตอรอล มันเคยอยู่ที่ 227 แต่หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ มันเหลือแค่ 114"

Stan Smith, Tuscaloosa, AL

“Six months ago I started taking the product… my overall heart risk went from a 3.5 to a 2.4…”

“6 เดือนที่แล้ว ฉันเริ่มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ คะแนนในความเสี่ยงของหัวใจจาก 3.5 เหลือแค่ 2.4…"

Mary Beth Nelson, Pasadena, CA

Bios Life Money back guarantee 100% risk free

เงื่อนไขการคืนสินค้า
รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 60 วัน โดย Unicity

เงื่อนไขการรับประกัน

- ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 30%
- กิน Bios life อย่างน้อย วันละ 2 ซอง เป็นเวลาติดต่อกัน
- เก็บซองเปล่าทั้งหมดไว้
- ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
- คืนผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
- ซื้อสินค้าที่ศูนย์ไหน คืนสินค้าได้ที่ศูนย์นั้น

ยกเว้น
- Bios Life ก่อนทานตรวจผลเลือด หลังจากทาน 1 เดือนตรวจผลอีกครั้ง ถ้าไม่ระดับน้ำตาลไม่ลง unicity ยินดีจ่ายเงินคืน 100%

Bios Life the NO.1 Bestseller product All around the world

ไบออสไลฟ์ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับ 1 ทั่วโลก

 

 

 

หน้าหลัก | ไบออสไลฟ์ แฟรนไชส์ | สั่งซื้อ | ชำระเงิน | ติดต่อเรา